Tutaj jesteś: strona główna | Regulamin

Regulamin

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie oraz przechowywanie moich danych osobowych przez Centrum Finansowe TEAM Ewa Mikrut z siedzibą w Łące Prudnickiej przy ul. Topolowej 12 w celach marketingowych i ofertowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pod każdym podanym Centrum Finansowe TEAM Ewa Mikrut, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu lub faksu oraz inne formy kontaktu. Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. nr 50 , poz. 424 ), upoważniam Centrum Finansowe TEAM Ewa Mikrut o występowanie bezpośrednio lub poprzez BIK do biur informacji gospodarczej o ujawnianie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Oświadczam , że zostałem poinformowany/a iż: przysługuje mi prawo dostępu do przeglądania moich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu podjęcia niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności bankowych , podane przeze mnie dane osobowe będą przekazywane na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe (Dz. U. nr 140 poz 939 z późniejszymi zmianami dalej określanej jak„Prawo Bankowe” ) do Biura Informacji Kredytowej S.A.